Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО-2022г.

Правила

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2022 г

Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища, мери и ливади по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ.

Заповеди по чл.37в, ал.16 /полски пътища/за стопанската 2021/2022 г.от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Заповеди по чл.37в, ал.16 /полски пътища/за стопанската 2021/2022 г.от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024