2022 Писмо Заповеди във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

2022 Писмо Заповеди във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Общини Оряхово и Мизия, във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на Общини Оряхово и Мизия, във връзка с процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Обявление на Общинска служба земеделие – гр. Оряхово за изготвени предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите за землища на община ОРЯХОВО за стопанската 2022/2023 година.

Писмо за обявяване на регистър по чл. 72, ал.3 от ППЗСПЗЗ Община Оряхово

2022 Обява Община Оряхово- Регистър чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ

Заповед на Директора на ОД “Земеделие” Враца издадена във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗ

Писмо Заповед във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

Заповед №174/01.08.2022г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024