Заповеди за землище Галово и Горни Вадин по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Създадена на Четвъртък, 28 Септември 2023

Заповеди за землище Галово и Горни Вадин по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024