Обява - предварителни регистри по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ

Създадена на Петък, 02 Август 2019

Обява - предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020