Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОДЗ гр. Враца за стопанската 2018/2019

Създадена на Сряда, 03 Октомври 2018

Горни Вадин 

Долни Вадин

Галово

Лесковец

Остров

Оряхово

Селановци 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020