ОБЯВА аренда ОРЯХОВО - решение 473 - 15.00 - 23.07.2018

Създадена на Петък, 06 Юли 2018

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 на ОбС-Оряхово и Заповед №РД-11-322/06.07.2018г. на Кмета на община Оряхово в изпълнение на Решение №473 по Протокол №57 от 28.06.2018г. на ОбС-Оряхово, обявява /ПЪРВИ/ публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

Предмет на търга е:Отдаване под аренда на земеделска земя, в размер на 803.522дка, в землището на гр.Оряхово, за срок 5/пет/ стопански години, при начална тръжна цена 50лв./петдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, за следните имоти:

землище гр.Оряхово

Нов

кв.м

Стар

дка

кат.

НТП

местност

Аос №

1

54020.4.16

10715

4016

10.715

5

Нива

м. МАРКОВ БАИР

2608

2

54020.4.17

1142

4017

1.142

5

Нива

м. МАРКОВ БАИР

2612

3

54020.4.22

5016

4022

5.016

5

Нива

м. МАРКОВ БАИР

2632

4

54020.6.19

8155

6019

8.155

5

Нива

м. СМРАДЛИКАТА

2634

5

54020.6.21

13357

6021

13.357

5

Нива

м. СМРАДЛИКАТА

2635

6

54020.8.5

14706

8005

14.706

5

Нива

м. КРЪСТА

2639

7

54020.8.14

1887

8014

1.887

5

Нива

м. КРЪСТА

2640

8

54020.10.3

4992

10003

4.992

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2614

9

54020.10.9

4033

10009

4.033

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2615

10

54020.6.50

13063

10050

13.063

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2641

11

54020.12.41

6003

12041

6.003

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2627

12

54020.12.34

3001

12034

3.001

5

Нива

м. СТРЕЛБИЩЕТО

2651

13

54020.13.34

17894

13034

17.894

5

Нива

м. РАКЕТНА ПЛОЩАДКА

2652

14

54020.14.9

3969

14009

3.969

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2653

15

54020.14.12

13285

14012

13.285

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2654

16

54020.14.13

20010

14013

20.01

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2700

17

54020.14.15

42104

14015

42.104

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2655

18

54020.14.17

18995

14017

18.995

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2656

19

54020.14.35

23571

14035

23.571

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2705

20

54020.14.36

57394

14036

57.394

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2657

21

54020.14.39

5449

14039

5.449

5

Нива

м. ЧЕРКОВНОТО

2660

22

54020.15.27

10964

15027

10.964

4

Нива

м. БРЕСТА

2663

23

54020.15.3

10028

15003

10.028

4

Нива

м. БРЕСТА

2662

24

54020.17.5

6800

17005

6.8

4

Нива

м. КАИША

2664

25

54020.26.32

5591

26032

5.591

4

Нива

м. КАИША

2665

25

54020.28.22

7997

28022

7.997

4

Нива

м. ПАПОВ ЧИФЛИК

2666

26

54020.28.27

8002

28027

8.002

4

Нива

м. ПАПОВ ЧИФЛИК

2643

27

54020.32.10

3001

32010

3.001

4

Нива

м. КОМАРОВ ГЕРАН

2644

28

54020.34.15

13699

34015

13.699

4

Нива

м. СОВАТА

2701

29

54020.34.3

13754

34003

13.754

5

Нива

м. СОВАТА

2646

30

54020.34.12

9313

34012

9.313

4

Нива

м. СОВАТА

2647

31

54020.34.52

21006

34052

21.006

4

Нива

м. СОВАТА

2702

32

54020.34.58

22003

34058

22.003

4

Нива

м. СОВАТА

2703

33

54020.34.64

104474

34064

104.474

5

Нива

м. СОВАТА

2648

34

54020.34.72

94334

34072

94.334

4

Нива

м. СОВАТА

2649

35

54020.36.3

47955

36003

47.955

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2667

36

54020.36.10

25877

36010

25.877

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2650

37

54020.36.20

8002

36020

8.002

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2668

38

54020.36.21

31513

36021

31.513

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2669

39

54020.36.53

10032

36053

10.032

4

Нива

м. РАЧОЛОВЦИ

2704

40

54020.41.33

4999

41033

4.999

4

Нива

м. ПИПЕРКОВОТО

2671

41

54020.41.83

2191

41083

2.191

4

Нива

м. ПИПЕРКОВОТО

2670

42

54020.43.45

12508

43045

12.508

4

Нива

м. НАД КОВАЧЕЛЯ

2674

43

54020.43.75

3439

43075

3.439

4

Нива

м. НАД КОВАЧЕЛЯ

2676

44

54020.44.71

12499

44071

12.499

4

Нива

м. ШАВАРСКОТО

2677

45

54020.48.14

11126

48014

11.126

4

Нива

м. КРУШАТА

2679

46

54020.48.68

13215

48068

13.215

4

Нива

м. КРУШАТА

2686

47

54020.411.7

459

411007

0.459

4

Нива

м. ЛИПОВ ДОЛ

2672

общо:

803522

общо:

803.522

дка

Началната тръжна цена e 50лв./петдесет лева/ на декар за 1/една/ стопанска година или общо за всички имотитръжната цена ев размер на 40176,10лв./четиридесет хиляди сто седемдесет и шест лева и десет стотинки/ платими на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:444200 – наем земя.

Желаещите да участват в търга могат да закупят тръжни книжа от стая № 103, срещу сумата от 18.00лв. с ДДС, платима в центъра за административно обслужване на общината – стая №101 и внесат депозит в размер на 4017,61лв./четири хиляди и седемнадесет лева и шестдесет и една стотинки/, представляващ 10% от началната тръжна цена, за всички имоти.

Тръжна документация се закупува на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG73IABG74948401358300, BIC: IABGBGSF. Вид плащане:447000.

Депозита се внася на каса в общината или с превод по банкова сметка: Банка: ИА Банк, кл.Враца, офис Оряхово - IBAN: BG74IABG74943301340200, BIC: IABGBGSF.

Закупуване на документация и внасяне на депозит е възможно да се извърши най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г. когато са платени с банков превод, тетрябва да са постъпили и видими в сметките на общината най-късно до 17.00ч. на 20.07.2018г.

Търгът ще се проведе в сградата на Община Оряхово, етаж ІІІ-ти, зала №309 на дата 23.07.2018г. от 15,00ч.

Оглед на обекта всеки работен ден от 9.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч.

Допълнителна информация на тел.09171/ 4720, 4721.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020