Укрепване на общинския капацитет в Община Оряхово

Създадена на Понеделник, 06 Март 2023

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

 

На 08.02.2023г. стартира проект BG05SFPR002-2.002-0039 "Укрепване на общинския капацитет в Община Оряхово" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

 

От 01.03.2023г. има обособен фронт-офис, находящ се на първия етаж в сградата на Община Оряхово. Назначен е и персонал, който е пряко ангажиран с гражданите, които имат необходимост от социални услуги.

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в процеса на реформиране на системата на социалните услуги, чрез укрепване на капацитета на община Оряхово. Осигуряване на безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ и осигуряване на ефективна и качествена грижа на лицата от уязвимите групи на територията на община Оряхово.

 

             Период на изпълнение: 08.02.2023г. – 08.03.2024г.

           Проектът се реализира с финансовата покрепа на Европейския съюз.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024