Одобрени заповеди за изменение на ПУП - 2017 г.

Одобрени заповеди за изменение на ПУП - 2017 г.

Прочети още...

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2017 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2017 г.

Прочети още...

2013 - 2016 г.

Разрешения за строеж 2016 г.

Разрешения за разкопаване 2016г. на територията на община Оряхово

Допускане, разрешаване създаването или изменения на

подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2016 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2015 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2015 г.

Разрешения за строеж - 2015 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2015 г.

Разрешения за разкопаване - 2015 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2014 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2014 г.

Разрешения за строеж - 2014 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2014 г.

Разрешения за разкопаване - 2014 г.

 

Допускане, разрешаване създаването или изменения на подробен устройствен план на територията на община Оряхово 2013 г.

Заповеди за одобрение изменение на ПУП - 2013 г.

Разрешения за строеж - 2013 г.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация строежи IV и V категория - 2013 г.

Разрешения за разкопаване - 2013 г.

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code