Кратка обява НГЧ-до 08.05.2019

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

   - Национална Гвардейска Част-64длъжности

за Военно формирование 54800-гр.София.

 

Документи се приемат до

 

08.05. 2019г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет в община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Община Оряхово уведомява собствениците на пчели и пчелни семейства - 27.03.19

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №АБ-94-147/25.03.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 01.04.2019 г. до 03.04.2019 г. от 10:00  до 19:00 часа. ще се третира пшеница с препарати:

-         Буктрил универсал– хербицид почвено с карантинен срок 0 дни при доза 50 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

Масиви 26, 27, 28, 29 и 16 „Бреста” и „Зелково”  – 1830 дка, отстояние от населено място 4 км. отстояние от съседно селище на 6 км.

 ОБЩИНА ОРЯХОВО

За предстоящи растителнозащитни мероприятия от фирма "Агротехрем"ООД в землище на с. Г. Вадин

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-6/19.03.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 27.03.2019 г. до 28.03.2019 г. от 10:00  до 18:00 часа. ще се третира слънчоглед  с препарати:

-         стомп аква – хербицид почвено с карантинен срок 60 дни при доза 320 кв./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Горни Вадин:

-         Масиви 38 и 39  – 1000 дка, отстояние от съседно селище на 6 км.

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Обява - Дирекция "Бюро по труда"

Prilojenie 12 -obiava- 511 2019

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019