Обява на ДАЗД

О Б Я В А

 

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчва отличителен знак „Аз
гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за развиване и
утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за пълноценното им развитие.

Чрез знака ДАЗД желае да стимулира ефективност на дейностите за гарантиране на
правата на децата и постигане на качество на услугите за деца, чрез:

 • повишаване на удовлетвореността на клиентите/потребителите (заинтересованите страни) чрез непрекъснато проследяване и отговор на техните изисквания и очаквания;
 • осигуряване на водеща позиция на правото на детето при осъществяване на
  дейностите/ услугите.
 • изпълнение на дейности и услуги в съответствие с установените правила/
  стандарти/процедури, целящи ефективност в грижата за децата;
 • осъществени подобрения във всяка дейност/услуга.

За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически
лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и
универсални услуги за деца.

Отличителният знак ще се присъжда в три категории:

 • Устойчиво развитие
 • Успешна промяна
 • Значима иновация

Всеки кандидат може да представи своята дейност само за една категория!

Формулярът за участие и приложенията, удостоверяващи постиженията на кандидата
(сертификати, анализи от обработени данни в подкрепа на идеята, документи, доказващи
устойчивост и постигнато въздействие (резултат) от въвеждането на иновация, модел за
действие и т.н.; отзиви от заинтересовани страни и др.) се приемат на e-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок до 31 октомври 2018 г.

Кандидатурите се разглеждат и оценяват от седемчленна комисия, назначена със
заповед на Председателя на ДАЗД. Нейни членове ще бъдат представители на
Консултативния съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на НСОРБ, публични
личности.

Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ ще бъде връчен на 20 ноември
- Международния ден за правата на детето.

 

Допълнителна информация може да намерите на сайта на ДАЗД.

Интерактивна площадка по БДП

С подписването на договоракцияплощадкаобучение

Планирани прекъсвания за Враца за периода 17-21 09 2018

cez logo

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 17 – 21 септември 2018  г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене  Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

Област Враца

 

Община Оряхово  

На 17.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   Оряхово:   Васил Априлов, Кап. Георги Мамарчев, Сергей Румянцев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Юрий Венелин, Юрий Гагарин

 

На 18.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  Оряхово:   Васил Априлов, Кап. Георги Мамарчев, Сергей Румянцев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Юрий Венелин, Юрий Гагарин

 

На 19.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ Оряхово:   Васил Априлов, Кап. Георги Мамарчев, Сергей Румянцев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Юрий Венелин, Юрий Гагарин

 

На 19.09.2018 г. /08:15 - 09:15 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Оряхово:   Христо Смирненски

 

На 20.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./  Оряхово:   Васил Априлов, Кап. Георги Мамарчев, Сергей Румянцев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Юрий Венелин, Юрий Гагарин

 

На 21.09.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Оряхово:   Васил Априлов, Кап. Георги Мамарчев, Сергей Румянцев, Христо Смирненски, Цанко Церковски, Юрий Венелин, Юрий Гагарин

 

 

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

В Н И М А Н И Е !

 

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ – ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 

Африканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. От него не могат да бъдат засегнати хора, но в резултат на наложителните рестрикции икономическите последици за отраслите свиневъдство и месопреработка могат да бъдат значителни.

Ето защо за предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

 • Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
 • Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
 • От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово- сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
 • Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
 • Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас)
 • Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.).
 • Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
 • В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
 • Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си.

Съобщение - 11.09.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА Оряхово обл.Враца, на основание чл.26 ал.2 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на ДИМИТРИНА БОРИСОВА СПАСОВА, АНИТА   СПАСОВА СТЕФАНОВА, ЯНКА СПАСОВА СТЕФАНОВА,ДАНИЕЛА СПАСОВА СТЕФАНОВА, СТОЯНКА СТЕФАНОВА ЦВЯТКОВА, ЙОРДАНКА ПЕНКОВА ОПРОВА, ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ОПРОВ, ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ, ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА СТЕФАНОВА,КАЛОЯН АНДРЕЕВ ДОНОВ, МЕТОДИ ИВАНОВ АНДРЕЕВ,ДИМИТРИНКА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА, МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕНЧЕВА, БОЖИДАР АТАНАСОВ ЧАКМАКОВ, НИКОЛА СВЕТОСЛАВОВ АТАНАСОВ, в качеството им на собственици или наследници на собственици на земеделски земи в землището на гр.Оряхово, че е издадена заповед №РД-08-40/16.08.2018 г. на Кмета на Община Оряхово, с която се задължават да осигурят свободен достъп в собствените си или наследствени земеделски имоти попадащи в трасето и сервитута на строеж ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 110 kw ЗА ВТОРО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА ЕЛ.ПОДСТАНЦИЯ ОРЯХОВО, на изпълнителя на строежа „ЕЛ” ЕООД и възложителя ЕСО” ЕАД за изграждане на строежа в периода от 20.08.2018 г. до 30.10.2018 г.

В срок до 18.09.2018 г. включително, недоволните могат да обжалват заповедта в Административен съд гр.Враца, чрез Община Оряхово, по реда на Административно процесуален кодекс.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019