ЗАПОВЕД №РД-08-40

imgB4D3

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.08.2018г.

AZLogo

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  16.08.2018 г.

 

 Работни места за специалисти с висше образование

1 учител философски цикъл

1 учител по български език

1 учител по химия, биология, хигиена на храненето или химия и физика

2 учител по технология на кулинарното производство – теория и/или практика

1 учител по английски език

1 учител по руски език и физическо възпитание и спорт

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 

2 шивач, мъжко/дамско облекло 

11 оператор, производствена линия 

3 сервитьор

2 барман 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост 

 1 мияч, превозни средства /ръчно/ – чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ

 

  • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

 2 чистач/хигиенист 

 1 монтьор, двигатели на моторни превозни средства 

 1 работник, кухня 

 1 работник, поддръжка

 

  • По проект „Работа” 

 1 общ работник

Обява за прием на заявки от 15.08.2018г.

обява бюро

ОБЯВА - НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.ОРЯХОВО

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

гр. ОРЯХОВО  3300, ул. “Девети ноември” №23

тел:09171/2321,факс:09171/2321

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

О  Б  Я  В  А

                                НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.ОРЯХОВО

            На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.Оряхово обявява ПЪРВИ  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Обект Помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия  и сокове” с ПП 20 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на НУ ”Св.св. Кирил и Методий” гр.Оряхово с начална тръжна цена  52,00лв.  на месец и срок 3/три/години.                                                     

Желаещите да участват в търга  могат да закупят тръжни книжа в НУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово срещу сумата от 15,00 лв., а депозита в размер на двумесечния наем се внася в касата на училището.

          Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит до 17,00 часа на 31.08.2018г.

          Търгът ще се проведе на 03.09.2018 г. от 13,30 часа в учителската стая на  ІІ-ри етаж в НУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово.

           

Допълнителна информация на тел: 09171/23-21

 

Оглед на обекта - всеки работен ден от 9,00ч. до 11,00ч.

Кратка обява ВМА-до 21.09.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

-Военно Медицинска Академия - 36 длъжности за лекари, медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи определено военно звание.

 

Документи се приемат до

 

21.09. 2018г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019