Заповед - мляко и плодове

ДЕТСКА ГРАДИНА „ДРУЖБА“ – ГР.ОРЯХОВО

Общ.Оряхово, обл.Враца, ул. „Алея на мира“ №1, тел.09171 4162

email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАПОВЕД  № 1291-75/15.05.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и чл.13г от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1.По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ДГ „Дружба“ за 2019-2020,2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

1.1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – гр.Свищов, с максимален брой доставки за всяка учебна година 46 бр.;

1.2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ - „НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД –гр.Свищов, с максимален брой доставки за всяка учебна година 50 бр.;

2.На основание чл.13г, ал.3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

3.На основание чл.13г, ал.3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с оригинала“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

Директор: ............................................

/Мариела Личкова/

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 29.05.19

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

            В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-18/28.05.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 05.06.2019 г. до 08.06.2019 г. от 05:30  до 10:30 часа и от 20:00  до 22:00 часа ще се третира пшеница с препарат:

-          Сфера макс СК – фунгицид- с карантинен срок 42 дни при доза 40 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – брашнеста мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-          Масив 21 „Коритище изток”  – 748 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

Землище Селановци:

-          Масив 67  – 113 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 69  – „Парцелите” - 734 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Кратка обява СКС-до 21.06.2019

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

- Съвместното командване на силите- 156длъжности

за Военните формирования в София, Бургас,Негушево,Горна Малина,Банкя,Мокрен Смядово.

 

Документи се приемат до

 

21.06. 2019г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за военен отчет в община

Оряхово

 

експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019