Съобщение

pregledi-page-001

Съобщение

На вниманието на заинтересованите лица, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Всички методически указания и образци могат да бъдат свалени от >>тук<<

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

кадастрална карта

saobshtenie-page-001

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019