Съобщение

                                           

Платформа АГОРА подписа споразумение за партньорство с Община Оряхово по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България”.

            Проектните дейности надграждат досегашните резултати, постигнати при изпълнението на предходните проекти на АГОРА . Те са обвързани така, че да предложат цялостен модел на гражданско поведение, насочен към общностно и местно развитие с акцент върху устойчивостта на процеса.

Моделът ще се реализира в 12 български общини, разположени на територията на цялата страна. Осем от тях са общини, сред които е Община Оряхово, в които е реализиран подходът АГОРА в предишни проекти и са постигнати устойчиви резултати при изпълнение на общностни инициативи. Четири общини, които не са били целеви в предишните проекти на АГОРА ще тестват модела пилотно.

Целта е да се разработи, утвърди и популяризира устойчив модел за овластяване на общностите на базата на местно лидерство, активно гражданско поведение и мобилизиране на местни ресурси.

Проектът е насочен към ефективно правене на политики за дългосрочно овластяване на общностите. В периода на изпълнение на проекта АГОРА ще предложи на общините набор от механизми и модели за създаване на устойчиви ресурси за гражданско участие и общностно развитие.

На 24 и 25.06.2016 г. в гр. София се състоя въвеждаща среща, чиято цел бе да се обсъди концепцията, етапите, механизмите, очакваните резултати от проекта, както и да се съгласуват графиците и ангажиментите на участниците в проекта, които ще продължат до юли 2018 година.

 

 

Проект:”Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”се изпълнява от Платформа АГОРА с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Обява

Публикувана  в  ДВ бр.45/14.06.2016 г.
 
          Община Оряхово, на  основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, съобщава, че е изработен  проект на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за обект „Път №ІІ-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене” - участък обход на гр.Оряхово. На територията на община Оряхово, парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на с.Лесковец,  с.Селановци и гр.Оряхово, община Оряхово област Враца. Проектът е изложен в техническа служба на община Оряхово.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок  от датата на обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Оряхово.

Съобщение

Pismo 09062016102435-page-001

Съобщение

Document-page-001

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

COMMISSION FOR

PROTECTION AGAINST

DISCRIMINATION

 

 
 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА

ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

София 1125, бул. "Драган Цанков" 35 тел.:02/807 30 30; факс:02/870 84 84 e-mail: kzd@kzd.bg www.kzd-nondiscrimination.com

 

 

РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

                                     Враца 3000, ул.”Софроний Врачански”6

commission                                   тел./факс:092/62 01 85, GSM:0892 200 608

                                    e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

ПРИЕМНА

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА

 ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

 

 

 

на 10.06.2016г.  от  11.00ч. до 12.30ч.

МЯСТО: в ХГ „Проф.Марин Върбанов“   община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019