СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 12.04.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  12.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 - фармацевт

1 - помощник – фармацевт

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 – шивач

1 – касиер

1 – оператор производствена линия

2 – помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

  2 охранител

Прегледи от специалист кардиолог - 26.04

kardio

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-12/10.04.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 18.04.2018 г. до 19.04.2018 г. от 06:00 до 21:00 часа. Ще се третира рапица с препарати:

-  пантера – с карантинен срок 60 дни при доза 100 мл./дка.;

ципермакс – с карантинен срок  28 дни при доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели и рапичен скритохоботник.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масиви  15, 26, 27, 28, 29 – 1820 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.04.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  05.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

4 шивач

1 касиер

1 оператор, производствена линия

1 касиер, счетоводство

2 помощник-готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

    • По проект „Работа”

  1 специалист

 

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора” 

  1 охранител

Провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-11/02.04.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 11.04.2018 г. до 13.04.2018 г. от 10:00 до 20:00 часа. Ще се третира пшеница с препарат секатер ОД – с карантинен срок 0 дни при доза 10 мл./дка.; солигор 425 ЕК – с карантинен срок 35 дни при доза 70 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели, бр. мана и ръжда.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масиви 30/31 – 908,70 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

-         Масив 34 – 355,01 дка, „Совата” отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 2 км.

-         Масив 13 – 199.95 дка, „Ракетна” отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

-         Масив 40 – 41.28 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Лесковец:

-         Масиви 12, м. 6/7, м. 8 и м.2 – 1011,63 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

Землище Долни Вадин:

-         Масив 44 – 129,84 дка, „Стръмба” отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

Землище Горни Вадин:

-         Масиви 38,39,40; м. 34-71; м. 35/36 – 2316,66 дка, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 6 км

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018