СНЕГОПОЧИСТВАНЕ - 27.11.2018г.

DOC271118-Page 1

DOC271118 Page 2

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ

BezopasnoOtoplenie

Информационна кампания на МЗХГ

11

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР.ВРАЦА

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ на МЗХГ за земеделските стопани

Уважаеми земеделски стопани и граждани,

     На 09.11.2018 г. от 10.30 ч. в залата на Община Криводол ще се проведе среща на представители на ръководството и експерти от Областна дирекция „Земеделие“ –гр.Враца със земеделски стопани от област Враца. В срещата ще вземат участие и представители на ОД на Държавен фонд „Земеделие“, представители на ОД на БАБХ и представители на други структури на МЗХГ.

Темите на срещата ще бъдат:

1.            Общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 г.; Подпомагане на земеделските стопани през 2019 г. по линия на директните плащания;

2.            Държавни помощи в сектор „Земеделие“ през стопанската 2018/2019 г.;

3.            Поземлени отношения

4.            Растениевъдство. Биологично земеделие

5.            Други

З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

Планирани прекъсвания за област Враца за периода 29.10-02.11.2018

cez logo

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 октомври – 02ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti.

 

 

Област Враца

Община Оряхово

 

За периода

 

29-30.10.2018 г. /08:00 - 18:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/

Оряхово:   6-Ти Септември, Александър Стамболийски, Ангел Кънчев, Арда, Арх.Васильов, Арх.Цолов, Безименна, Веслец, Витоша, Владая, Дунав, Захари Стоянов, Ильо Войвода, Кошарите, Марек, Найден Геров, Панайот Волов, Рила, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Юрий Гагарин

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Свободни работни места 25.10.2018

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  25.10.2018 г.

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт, треньор

1 учител ГЦОУД

1 учител, начален етап

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

7 оператор, производствена линия

монтажник, кабели

огняр

1 шлосер

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

2 обслужващ, бензиностанция/газостанция

1 счетоводител

1 общ работник

1 барман

 

 

   1 чистач/хигиенист

 1 работник, библиотека

   1 общ работник 

   1 счетоводител

   1 барман

 

 

  • По проект „Обучения и заетост” – Компонент ІІ

 

   1 работник, зареждане на рафтове

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019