ОБЯВА - НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.ОРЯХОВО

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

гр. ОРЯХОВО  3300, ул. “Девети ноември” №23

тел:09171/2321,факс:09171/2321

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

О  Б  Я  В  А

                                НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.ОРЯХОВО

            На основание чл.8, ал.1 от Наредба №10 за провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Оряхово, НУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр.Оряхово обявява ПЪРВИ  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

Обект Помещение за продажба на закуски, пакетирани храни, сладкарски изделия  и сокове” с ПП 20 кв.м, находящо се на втори етаж в сградата на НУ ”Св.св. Кирил и Методий” гр.Оряхово с начална тръжна цена  52,00лв.  на месец и срок 3/три/години.                                                     

Желаещите да участват в търга  могат да закупят тръжни книжа в НУ „Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово срещу сумата от 15,00 лв., а депозита в размер на двумесечния наем се внася в касата на училището.

          Краен срок за закупуване на тръжни книжа и внасяне на депозит до 17,00 часа на 31.08.2018г.

          Търгът ще се проведе на 03.09.2018 г. от 13,30 часа в учителската стая на  ІІ-ри етаж в НУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Оряхово.

           

Допълнителна информация на тел: 09171/23-21

 

Оглед на обекта - всеки работен ден от 9,00ч. до 11,00ч.

Кратка обява ВМА-до 21.09.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

-Военно Медицинска Академия - 36 длъжности за лекари, медицински сестри и санитарни инструктори, изискващи определено военно звание.

 

Документи се приемат до

 

21.09. 2018г. включително.

За  информация и подаване на документи:

 

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

 Андрей Стоянов тел.0889898666

Обява споразумение - 06.08.2018г.

   Обява заседания

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ОРЯХОВО

ОБЯВА ОРЯХОВО

За вас работодатели - 01.08.18

Дирекция “Бюро по труда”- Оряхово провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми за заетост и обучение на безработни лица

 

 

Дирекция “Бюро по труда”- Оряховоуведомява работодателите от общините Оряхово и Мизия, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през 2018 г., както следва:

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • работодатели от частния сектор (Компонент 1) - свободни средства - 9765 лв.;
  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 13723 лв.;

Национална програма „Помощ за пенсиониране" за безработни над 58-годишна възраст– свободни средства - 3128 лв.;

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Оряхово, както и на тел. 09171/2465

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018