Процедура по подбор на персонал в ЦОП

Procedura1

Procedura2

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 25.04.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-19/24.04.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 02.05.2018 г. до 04.05.2018 г. от 09:00  до 20:00 часа. ще се третира царевица с препарати:

-          Аденго 465 СК – с карантинен срок 0 дни при доза 38 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масиви  37 и 38 „Торбовото” – 1211,20 дка, отстоящи от населеното място 1 км., отстояние от съседно селище на 8 км.

 

Землище Лесковец:

-         Масиви 26-34 и 30  – 1273,52  дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

Землище Галово:

-         Масиви  88, 89, 90, 91 „Мерло” – 210 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.04.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  19.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

  2 охранител

  2 работник, строителството

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 19.04.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

 

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-18/19.04.2018 г. от Детелин Р. Цветков, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 25.04.2018 год. до 27.04.2018 г. от 20:00 до 06:00 часа ще се третира рапица с препарати:

 

-         Тилмор 240 – доза 100 мл./дка. – карантинен срок 56 дни;

-         Протеус 110 ОД – доза 50 мл./дка. – карантинен срок 45 дни.

 

         Третирането ще се извърши със собствена наземна техника срещу вредители.

         Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

         Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масиви: 15, 26, 27, 28 и 29 – 1820 дка – отстоящи от населеното място на 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 18.04.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-15/17.04.2018 г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма “Агромет 2003” ООД, с. Лесковец, ул. “Дружба” №6, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

на 28.04.2018 г. от 07:00 до 11:00 часа от 18:30 до 20:00 часа  ще се третира нахут с препарат мерлин флекс –  доза 0,022 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  44 – 1048,00 дка, „Шаварско” - отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-16/17.04.2018 г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма “Агромет 2003” ООД, с. Лесковец, ул. “Дружба” №6, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

на 24.04.2018 г. от 07:00 до 11:00 часа от 18:30 до 20:00 часа  ще се третира пшеница с препарати: Секатор –  доза 0,010 мл./дка.; Буктрил – доза 0,040 мл/дка; Солигор – доза 0,075 мл/дка; Шерпа-доза 0,020 мл/дка; Сиаптон – доза 0,100 мл/дка; Силвет голд – доза 0,05мл/дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  38 – 781 дка, „Торбово” - отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 2 км.

-         Масив  23 – 302 дка, „Попов чифлик” - отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

-         Масив  49 – 352 дка, „Крушата” - отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км.

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018