Обяви офис за военен отчет-03.09.2019г.

     ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

- Военно Морски Сили - 100 длъжности за Военните формирования във Бургас и Варна.

Документи се приемат до 18.10. 2019г. включително.

 

   - Сухопътни войски - 198 длъжности за Военните формирования в-София, Стара Загора, Пловдив, Карлово, Асеновград, Свобода, Белене, Мусачево, Смолян,Хасково, Ямбол, Шумен,Горна Оряховица.

 Документи се приемат до 30.09.2019г. включително.

 

 Национален Военен Университет - 9длъжности;

 -за в.ф. 52750-София-2 длъжности;

 -за в.ф. 22980-София-1 длъжност;

 - за НГЧ-София-1 длъжност.

 Документи се приемат до

 

-НВУ-27.09. 2019г. включително

 -в.ф. 52750-11.10.2019г. включително

 -в.ф. 22980-20.09.2019г. включително

 -НГЧ-09.09.2019г. включително

 

За информация и подаване на документи:

 Офис за военен отчет в община Оряхово, старши експерт в община Оряхово - Андрей Стоянов тел.0889898666

 

 

 

 

Пръскане против комари-гр.Оряхово

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ НА 12, 13 и 14.08.2019 Г.  ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НАЗЕМНО ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОРЯХОВО С ПРЕПАРАТ “ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ”.

ТРЕТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ ПОДХОДЯЩИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ, СЪОБРАЗНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №13 ОТ 26.08.2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ И ДДД ДЕЙНОСТИ.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Провеждане на растителнозащитни дейности в с.Лесковец

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

         В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №25.00-185/07.08.2019 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 12.08.2019 г. до 16.08.2019 г. при подходящо време, ще се проведе третиране с наземна техника на лозов масив с препарат:

-         Глифон – хербицид - с карантинен срок 30 дни при доза 250 мг/дка

Третирането ще се извърши срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-         Местност „Чукурея”, отстояние от населено място 5 км. отстояние от съседно селище на 5 км.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019