Съибщение-преустановяване на автобусна линия

Създадена на Вторник, 08 Февруари 2022

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получено писмо с вх. №25.00-34/04.02.2022г.от „КОПРИВСКИ“ ЕООД гр. Бяла Слатина,

Община Оряхово уведомява гражданите, че считано от 07.02.2022г до 28.02.2022г. временно ще бъде преустановена автобусната линия Оряхово-Селановци.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023