Държавно предприятие,,Пристанищна инфраструктура" - Търгове

Създадена на Сряда, 18 Ноември 2020

Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот-частна държавна собственост,представляващ:Зона №1-А, ,,Помещение за административна и търговска дейност''

Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот-частна държавна собственост,представляващ:Зона №2-Б, ,,Помещение за административна дейност''

Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот-частна държавна собственост,представляващ:Зона №3-Б, ,,Помещение за  търговска дейност''

Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот-частна държавна собственост,представляващ:Зона №4-г, ,,Помещение за  търговска дейност''

Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот-частна държавна собственост,представляващ:ГАРАЖ

Търг с тайно надаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот-частна държавна собственост,представляващ:Помещение с индентификатор №44238.505.6445

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022