Безопасно отопление

Създадена на Вторник, 04 Февруари 2020

Настъпването на есента и зимата и свързаното с тези сезони застудяване неминуемо води след себе си до повишаване употребата на отоплителни и нагревателни уреди, което от своя страна е предпоставка за нарастване броя на пожарите в жилищното и комунално стопанство, наричани за по-кратко – битови.
Картината на битовите пожари показва сезонен характер, като пикови са месеците от т. нар. есенно - зимен сезон - от 01.10. на едната година до 31.03. на следващата календарна година. Той се характеризира с усложняване на пожарната обстановка и значително нарастване броя на загиналите и пострадалите граждани при пожар
.
За недопускане възникване на пожари спазвайте правилата за пожарна безопасност :

Отоплителните уреди:
- Разполагайте мебелите, обзавеждането и други запалими предмети, така че да са на безопасно разстояние от отоплителните уреди и да не са изложени на прякото им лъчисто влияние;
- Следвайте инструкциите на производителите и техните препоръки за поддръжката, експлоатацията, зареждането, ремонта и мерките за безопасност на всички видове отоплителни уреди;
- Извършвайте с помощта на квалифициран специалист ежегодна проверка на битовите, електрическите и газови отоплителни уреди;
- Когато използвате преносими отоплителни уреди, не ги поставяйте на места, където е възможно до тях да имат достъп малки деца;
- Винаги ги изключвайте преди да си легнете да спите или при излизане от стаята;
- Използвайте само преносими отоплителни уреди, които се изключват автоматично при преобръщане или събаряне.


Приспособленията на твърдо гориво и камините:
- Не изгаряйте отпадъци в печките на твърдо гориво и камините, а използвайте само качествена дървесина и въглища;
- Уверете се, че огънят от вашата печка или камина няма да се разпространи извън тях – поставете под тях негорима подложка (лист ламарина), която да излиза отстрани на поне 10см, а отпред на най-малко 30см.
- Съхранявайте леснозапалимите материали на безопасно разстояние от камини и печки;
- Поддържайте зоната около уредите чиста;
- Съхранявайте горивото (дърва и въглища) извън жилищните помещения;
- Винаги използвайте предпазен екран за камините, за да предотвратите падането на искри или въглени по пода на помещението;
- Никога не оставяйте тези приспособления без наблюдение.


Комините:
- Ежегодното почистване на комина ще намали пожарите в комините, тъй като прекомерното натрупване на сажди е водеща причина за тях;
- Не складирайте в непосредствена близост до комините леснозапалими материали;
- Поставяйте на отворите на комините само стандартни метални розетки;

Пепелта (сгурията) и въглените:
- Почиствайте редовно печките на твърдо гориво и камините от пепелта и въглените понеже прекаленото им натрупване затруднява нормалната циркулация на въздуха нужна за пълно изгаряне;
- Когато събирате пепелта и въглените използвайте метален съд или контейнер с подходящ капак;
- Изхвърляйте пепелта и въглените на отдалечено от сградата предварително обезопасено място.


Свещите – при временно прекъснато електрозахранване:
- Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат;
- Слагайте запалените свещи на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат и на безопасно разстояние от всичко, което може да гори;
- Не се разхождайте около запалени свещи – дрехите ви може да се запалят;
- Винаги оставяйте поне 10 см между две запалени свещи и не ги поставяйте под полици или рафтове;
- Винаги загасявайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.


Електрическата инсталация:
- Поддържайте електрическите проводници и щепсели в добро състояние;
- Не претоварвайте електрическата инсталация - включвайте големите консуматори (акумулиращи и готварски печки, бойлери и др.) в отделни усилени електрически кръгове;
- Избягвайте употребата на електрически разклонители и удължители и използвайте само стандартни такива;
- Винаги използвайте стандартни електрически предпазители;
- Изключвайте електрическите уреди, когато не ги използвате;
- Не прокарвайте кабели и проводници под пътеки, килими и други подобни;
- Подменете всички наранени или протрити проводници;


Цигарите:
- Никога не пушете в леглото, ако ще си лягате не запалвайте цигара – лесно може да се унесете и да предизвикате пожар;
- Вземете допълнителни мерки, когато сте уморен, взимате лекарства или сте под влияние на алкохол – може да заспите и да забравите, че цигарата ви гори;
- Не оставяйте не загасени цигарите – може да паднат на килима или вестника и да предизвикат пожар. Когато ги гасите уверете се, че наистина това е така;
- Всяка година загиват деца от пожари предизвикани от цигари, кибрити и запалки. Дръжте ги на недостъпно за децата място;
- Купувайте запалки и кибрити със защита от деца;
- Използвайте тежки и стабилни пепелници, които не се преобръщат лесно и са изработени от материал, който не гори;
- Тръскайте пепелта от цигарите в пепелниците, а не в кошчето за боклук. Не препълвайте пепелниците с пепел и угарки.


Ако все пак във дома Ви възникне пожар, докато Вие сте вътре, следвайте следните инструкции:
• Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожара не е електрически или химически. Не се опитвай да погасиш пожар, който не може да контролираш.
• Ако пожара е прекалено голям за изгасяване, напусни сградата веднага. Не спирай, за да се обадиш в пожарната, може би няма да имаш достатъчно време. Чак като излезеш навън и си в безопасност, използвай телефон и подай сигнал.
• Изчакай на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирай относно вида, големината и местоположението на пожара.
• Ако дрехите ти се запалят, не тичай. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спри, легни на земята, покрий си лицето с длани и се търкаляй напред - назад докато огъня изгасне.
• Ако е задимено, покрий си устата и носа с кърпа или дреха и се движи ниско до земята докато излезеш от сградата. Димът е много опасен за вдишване, поради съдържащите се в него отровни продукти на горенето. Повечето смъртни случаи, по време на пожари, се дължат именно на въздействието на дима.
• Ако вратата или дръжката са горещи, ако излиза пушек от цепнатините под и около нея, не я отваряй. Това означава, че пожарът е наблизо.
• Ако си заключен или блокиран в стая, използвай ленти, мокри кърпи или дрехи за да запушиш всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обади се на пожарната и им обясни точното си местоположение. Може дори да оставиш някакъв знак вън на прозореца за да обозначиш точното място, където се намираш.
• Ако дръжката на вратата ти се струва студена и няма дим отвори я много внимателно и бавно и после бързо напусни сградата.
• Ако се запалят олио или други масла и мазнини, опитай се да ги изгасиш, като хвърлиш в огъня оцет, сода за хляб или сол. Ако пожара е в тенджера или тиган, опитай се да го покриеш с капак или мокра дреха.
Информацията е предоставена от РСПБЗН -
Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020