Публикувано задание за обхват и съдържание на ОВОС

Създадена на Вторник, 08 Октомври 2019

О Б Я В А

Съгласно изискванията на чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда уведомявам, че на интернет страницата на Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на р. Дунав (ИАППД) на адрес:

http://appd-bg.org/about/announcements#announcement

е публикувано заданието за обхват и съдържание на ОВОС на ИП “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020