Обява - пръскане за комари

Създадена на Вторник, 23 Юли 2019

 

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ ОТ 23.07.2019 Г. (ВТОРНИК) ДО 26.07.2019 Г. (ПЕТЪК) ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НАЗЕМНО ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО СЕЛАНОВЦИ С ПРЕПАРАТ “ФОВАЛ ЕК”.

ТРЕТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №13 ОТ 26.08.2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020