Обява за пчеларите

Създадена на Петък, 03 Май 2019

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

 

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-13/02.05.2019 г. от Таня Благоева Цветкова – управител на фирма “Агромет 2003” ООД, с. Лесковец, ул. “Дружба” №6, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на 08.05.2019 год. от 7:00 до 11:00 часа и от 18:30 до 22:00 часа.

Ще се третира царевица с препарат: Аденго при доза 0,040 л./дка.

Препаратът е закупен от “Агрофарм” ООД

 

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и дка:

-         Каиша – 1632,300 дка в масиви: 19, 20, 21, 22, 24 и 25, които отстоят от населеното място на 1 км., а от съседното селище на 10 км.

-         Торбовото – 1512,320 дка в масив 38, на 3 км. от населеното място и на 12 км. от съседното селище.

-         Пиперковото – 700,000 дка в масиви 41 и 411, които отстоят на 6 км. от населеното място и на 15 км. от съседното селище.

 

За организиране на третирането отговаря Мирослав Здравков Цветков тел. за контакти 0897830840.

 

За изпълнител на пръскането е определено лицето Иван Николов Лазаров тел. за контакти 0897830843.

 

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в ДЗС Оряхово.

          ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020