ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 29.05.19

Създадена на Сряда, 29 Май 2019

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

            В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-18/28.05.2019 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

от 05.06.2019 г. до 08.06.2019 г. от 05:30  до 10:30 часа и от 20:00  до 22:00 часа ще се третира пшеница с препарат:

-          Сфера макс СК – фунгицид- с карантинен срок 42 дни при доза 40 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – брашнеста мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Лесковец:

-          Масив 21 „Коритище изток”  – 748 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

Землище Селановци:

-          Масив 67  – 113 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

-          Масив 69  – „Парцелите” - 734 дка, отстояние от населено място 3 км. отстояние от съседно селище на 4 км.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020