Информационна кампания на МЗХГ

Създадена на Сряда, 07 Ноември 2018

11

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ГР.ВРАЦА

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ на МЗХГ за земеделските стопани

Уважаеми земеделски стопани и граждани,

     На 09.11.2018 г. от 10.30 ч. в залата на Община Криводол ще се проведе среща на представители на ръководството и експерти от Областна дирекция „Земеделие“ –гр.Враца със земеделски стопани от област Враца. В срещата ще вземат участие и представители на ОД на Държавен фонд „Земеделие“, представители на ОД на БАБХ и представители на други структури на МЗХГ.

Темите на срещата ще бъдат:

1.            Общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 г.; Подпомагане на земеделските стопани през 2019 г. по линия на директните плащания;

2.            Държавни помощи в сектор „Земеделие“ през стопанската 2018/2019 г.;

3.            Поземлени отношения

4.            Растениевъдство. Биологично земеделие

5.            Други

З А П О В Я Д А Й Т Е !

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020