ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ - 10.05.19

Създадена на Четвъртък, 09 Май 2019

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-14/08.05.2019 г. от Детелин Руменов Цветанов – управител на фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух”, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 16.05.2019 год. до 19.05.2019 год. от 9:00 часа до 21:00 часа.

Ще се третира царевица против плевели,с препарат: Екип ОД – хербицид, при доза 250 мл./дка. Препаратът няма карантинен срок.

 

Подлежащите на третиране терени са в следните землища, местности и дка:

-         гр. Оряхово м. Божков кладенец – 138 дка в масив 42, отстоящ от населеното място Оряхово на 4 км., а от съседното селище Селановци  на 4 км.

-         с. Лесковец м. Блатото – 228 дка в масиви 45 и 46, на 2 км. от с. Лесковец и на 8 км. от с. Остров.

-         с. Галово м. Първо поле и Мерло – 300 дка в масив 54, който отстои на 4 км. от с. Галово и на 8 км. от съседното селище – с. Остров.

-         с. Селановци м. Блато – 50 дка в масив 8, на 3 км. от с. Лесковец и на 6 км. от с. Остров.

-         с. Лесковец м. Селановски баир – 1273 дка в масиви 26, 27, 28, 29, 32, 33 и 34, на 2 км. от с. Лесковец и на 6 км. от с. Селановци.

 

За организиране и провеждане на третирането ще отговаря лицето Валентина Бешовишка тел. за контакти 0886700342.

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО №АБ-94-216/08.05.2019 г. от Светлин Станчов Илчовски – управител на ЕТ “Светлин Илчовски” ООД, гр. Кнежа, ул. “Солун” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 13.05.2019 год. до 16.05.2019 год. от 21:00 часа до 10:00 часа.

Ще се третира пшеница, срещу Брашнеста мана и Листни въшкисъс следните препарати:

Танго Супер, карантинен срок 50 дни при доза 100 мл./дка.

Циперкил 500 ЕК, карантинен срок 28 дни при доза 5 мл./дка.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и дка:

-         м. Букьовски път – 9,033 дка в масив 154, който отстои от населеното място Оряхово на 7 км. и от съседното селище Селановци на 1 км.

-         м. Комаров геран  – 32,989 дка в масив 32, който отстои от населеното място Оряхово на 5 км. и от съседното селище Мизия на 7 км.

-         м. Турски дол – 40,394 дка в масив 30, на 6 км. от гр. Оряхово и на 7 км. от гр. Мизия.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Димитрина Илчовска, тел. за контакти 0884379163.

За изпълнители на пръскането са определени лицата Пламен Първановски и Радослав Дилчовски.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в полето.

 

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

 

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО №АБ-94-215/08.05.2019 г. от Светлин Станчов Илчовски – управител на ЕТ “Светлин Илчовски” ООД, гр. Кнежа, ул. “Солун” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в периода от 13.05.2019 год. до 16.05.2019 год. от 21:00 часа до 10:00 часа.

Ще се третира пшеница, срещу Брашнеста мана и Листни въшкисъс следните препарати:

Танго Супер, карантинен срок 50 дни при доза 100 мл./дка.

Циперкил 500 ЕК, карантинен срок 28 дни при доза 5 мл./дка.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и дка:

-         м. Торбовото – 817,593 дка в масив 39, който отстои от населеното място Оряхово на 3 км. и от съседното селище Селановци на 4 км.

-         м. Крушата  – 10,539 дка в масив 48, който отстои от населеното място Оряхово на 9 км. и от съседното селище Селановци на 3 км.

-         м. Рачоловци – 920,308 дка в масив 36, на 6 км. от гр. Оряхово и на 7 км. от гр. Мизия.

За организиране и провеждане на третирането отговаря Димитрина Илчовска, тел. за контакти 0884379163.

За изпълнители на пръскането са определени лицата Пламен Първановски и Радослав Дилчовски.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в полето.

 

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ:

В Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-15/09.05.2019 г. от Детелин Руменов Цветанов – управител на фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух”, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, на дати

17.05.2019 год., 18.05.2019 год. и 20.05.2019 год. от 10:00 часа до 20:00 часа.

Ще се третира слънчоглед против плевели,с препарат:

Пантера 40 ЕК – хербицид,

Карантинен срок – 60 дни,

при доза 150 мл./дка.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности и площи:

-         м. Мантинели – 909 дка в масив 31, отстоящ от населеното място на 2 км., а от съседното селище на 2 км.

-         м. Ракетна – 200 дка в масив 13, отстоящ от населеното място на 3 км., а от съседното селище на 2 км.

-         м. Торбово – 529 дка в масиви 37 и 40, отстоящи от населеното място на 2 км., а от съседното селище на 5 км.

-         ДЗС Селановци – 352 дка в масив 49, отстоящ от населеното място на 2 км., а от съседното селище на 8 км.

-         м. Пиперково – 718 дка в масив 41, отстоящ от населеното място на 3 км., а от съседното селище на 6 км.

За организиране и провеждане на третирането ще отговаря лицето Валентина Бешовишка тел. за контакти 0886700342.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020