ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 22.06.2018

Създадена на Петък, 22 Юни 2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-34/21.06.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

  • Øна  25, 26, 27, 28, 29.06.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Мелоди компакт – с карантинен срок 20 дни, при доза 150 гр/дка

-         Флинт макс – с карантинен срок 21 дни, при доза 16 гр/дка

-         Тиовит джет - с карантинен срок 15 дни, при доза 300 гр/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана по лозата.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

 

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019