ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 01.06.2018

Създадена на Петък, 01 Юни 2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-30/01.06.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

  • Øна  4, 5, 6, 7.06.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Профайлър – с карантинен срок 21 дни, при доза 225 гр/дка

-         Луна експирианс – с карантинен срок 14 дни, при доза 35 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана по лозата.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019