ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 15.05.2018

Създадена на Вторник, 15 Май 2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-25/14.05.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

  • Øна  17, 18, 19, 21, 22.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Верита ВГ – с карантинен срок 30 дни, при доза 200 гр/дка

-         Фалкон – с карантинен срок 35 дни, при доза 35 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности: 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

         

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019