ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 03.05.2018

Създадена на Четвъртък, 03 Май 2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-22/02.05.2018 г. от Детелин Р. Цветанов, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 09.05.2018 г. до 11.05.2018 г. от 09:00  до 20:00 часа. ще се третира слънчоглед с препарати:

-          Пантера 40 ЕК – с карантинен срок 60 дни при доза 175 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  42 „Божков кладенец” – 176 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 4км.

 

Землище Селановци:

-         Масив 69 „Парцелите”  – 735  дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 5 км.

 

Землище Галово:

-         Масив  54 „Първо поле” – 92 дка, отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019