ЗП Обява

Създадена на Четвъртък, 12 Октомври 2017

О Б Я В А

                      ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА,

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО вх. №СС-94-58/11.10.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД,

гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

че от 19.10.2017г.  до 20.10.2017г.  от 07:00 до 10:00 часа и от 18:00 до 20:00часа ще проведе третиране на рапица  с препарат „ципекрил”  - с карантинен срок  7/седем/ дни при доза 5 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители –  рапична бълха.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Оряхово:

-         Масиви – 26,27,28,29 / Бреста и Зелково/ - 1880 дка, отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019