О Б Я В А

Създадена на Петък, 24 Март 2017

 

О Б Я В А

           Община Оряхово, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява, че със заповед №РД-08-8/23.03.2017 г. на Кмета на Община Оряхово е разрешено изработването на проект за допълване на План-схема на далекосъобщителната мрежа в гр.Оряхово, с обхват от кръстовището на ул. „Андрей Чапразов” и   ул. „Летнишка” до сграда с адрес ул. “Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, с възложител на проекта БТК ЕАД (Виваком).

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020