О Б Я В А

Създадена на Четвъртък, 23 Март 2017

О Б Я В А

                     ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА,

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА НА ОСНОВАНИЕ УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА вх. №СС-94-16/22.03.2017г. от Детелин Р. Цветанов, фирма „Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул.”Аспарух”№11 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия,

че от 28 до 30.03.2017г. от 10,00 до 19,00 часа

ще проведе третиране на рапица с препарати: „Карикс 240 СЛ” /фунгицид/ и „Лебозол микс за рапица”/листна тор/ – 150 мл./дка.

Карантинен срок за „Карикс 240СЛ” – 35 дни , доза – 10 мл./дка

Третирането ще се извърши със собствена наземна техника .

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в местности:

Землище Лесковец:

-         Масиви 2, 6, 7, 8 и масив 12/”Бреста”/ – 1050 дка

Землище Оряхово:

-         Масив 31/”Липов дол”/ и масив 40 – 940 дка

 

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020