Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово.

Създадена на Петък, 24 Февруари 2017 Публикуване

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

По  реда на чл.26, ал. 2  от Закон за нормативните актове.

 

Изработен е: Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово.

Съгласно чл. 26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК и чл. 28 от ЗНА можете в 14 дневен срок от публикуването на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки по  представения проект на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Оряхово в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа.

 

 

Наредба

Мотиви

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020