На вниманието на животновъдите!

Създадена на Понеделник, 27 Февруари 2017

правила за ползване на пасища,мери и ливади за 2017 г.,списък с имоти за индивидуално ползване за 2017 г и списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади"за общо ползване

На вниманието на животновъдите!
1.Правила за ползване
2.Списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади" за 2017 г. за индивидуално ползване
3.Списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади" за 2017 г. за общо ползване

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020