На вниманието на животновъдите!

Публикуване
размер на шрифта

правила за ползване на пасища,мери и ливади за 2017 г.,списък с имоти за индивидуално ползване за 2017 г и списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади"за общо ползване

На вниманието на животновъдите!
1.Правила за ползване
2.Списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади" за 2017 г. за индивидуално ползване
3.Списък на имоти по нтп "пасища,мери и ливади" за 2017 г. за общо ползване

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Thursday the 29th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code