Обявление

Създадена на Понеделник, 12 Декември 2016

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

По реда на чл.26, ал. 2 от Закон за нормативните актове.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл.77 от Административнопроцесуален кодекс в законоустановения срок от 14 (четиринадесет) дни , Община Оряхово чрез настоящото обявление предоставя възможност на всички заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail: mail@ oriahovo.bg или в Деловодство на Община Оряхово – „Информационен център” на първия етаж в сградата на Община Оряхово, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 на адрес : гр.  Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” 15.

 

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

 

 

Приложение:   Проект на Наредба № 7 за управление на общинските пътища.

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020