Съобщение

Създадена на Сряда, 07 Декември 2016

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО, съобщава на собствениците на имоти в гр.Оряхово, че със заповед №РД-18-95/09.11.2016 г. (ДВ бр.96/02.12.2016г.) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - София са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр.Оряхово и землището му.

Съгласно чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастралната карта и кадастралните регистри не подлежат на обжалване.

 

Съгласно §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР, дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от кадастралния план на гр.Оряхово се прекратяват.

 

ОБСЛУЖВАНЕТО на граждани и фирми с кадастрални данни за гр.Оряхово, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (СГКК) в гр.ВРАЦА:

гр.Враца -3000

пощенска кутия 150

бул. „Христо Ботев” №46 ет.2 и 3

тел.092/623081,   факс 092/661923

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СГКК-Враца ще извършва и справки за отстранени дефекти по картата и регистрите във връзка с подадените в края на 2015 г. и началото на 2016 г. възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

Издаването на скици от Общинска служба „Земеделие”, за имоти от Картата на възстановената собственост в землището на гр.Оряхово на основание заповед №РД-09-440/05.08.2004 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на земеделието и горите ще продължи 30 дни след датата на обнародване на КККР в „Държавен вестник” на заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020