Съобщение за излагане на КАДАСТРАЛНА КАРТА на гр. Оряхово

Публикуване
размер на шрифта

КК

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Monday the 26th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code