Процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година за Община Оряхово

Публикуване
размер на шрифта

Заповед №262 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Селановци /2 част - блато/, община Оряхово.

Заповед №262 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Селановци /1 част - поле/, община Оряхово.

Заповед №235 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Оряхово, община Оряхово.

Заповед №234 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Галово, община Оряхово.

Заповед №228 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Лесковец, община Оряхово.

Заповед №200 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Остров, община Оряхово.

Заповед №199 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Долни Вадин, община Оряхово.

Заповед №198 на Директора на ОД "Земеделие" Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Горни Вадин, община Оряхово.

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Monday the 26th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code