С Ъ О Б Щ Е Н И Е 3

Публикуване
размер на шрифта

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В ГР.ОРЯХОВО  и
В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОРЯХОВО,


ОБЩИНА ОРЯХОВО  ВИ УВЕДОМЯВА, че въпреки очакванията изработената КАДАСТРАЛНА КАРТА на гр. ОРЯХОВО, да бъде изложена за разглеждане от заинтере- сованите лица през м.септември 2015 г., до момента обявата за кадастралната карта на гр.Оряхово не е публикувана в Държавен вестник и в общината няма постъпила информация от Агенция по кадастъра за причините за дългото отлагане излагането на картата.

При промяна на обстоятелствата около излагане на картата за разглеждане, общината ще информира гражданите за началото и края на едномесечния срок, в който собствениците могат да разгледат картата, да проверят и сравнят внесената в нея информация за данни на имота, лични данни, документи за собственост и други.

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Monday the 26th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code