Обществено обсъждане

Създадена на Понеделник, 22 Юли 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

        Общински съвет Оряхово, на основание чл.105, ал 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация УВЕДОМЯВА всички заинтересовани лица, че на 05.08.2019 г. от 10,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ гр.Оряхово ще се проведе обществена дискусия за вземане на решение за удостояване Огнян Ангелов Григоров със званието „Почетен гражданин на Оряхово“ за принос в областта на спортния живот и прославата на град Оряхово и страната.

 

РУМЯНА ДЕКОВА     /п/

Председател на ОбС Оряхово

 

Приложение: Докладна

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024