СЪБИТИЯ

Създадена на Петък, 27 Април 2012

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013г. 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ВТОРО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2012 Г.

 

 

Н А Р Е Д Б А №16

 

 

 

ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

                                                                       ДО

                                                        ГРАЖДАНИТЕ НА

                                                        ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

От Ивайло Вагенщайн –

Председател на Общински съвет Оряхово

 

 

         Уважаеми съграждани,

 

         С настоящето Ви уведомявам, че на 27.09.2012 г. в гр.Русе, заедно с Кмета на общината ще вземем участие в конференция за чуждестранните инвестиции в Дунавския регион и трансграничната зона България-Румъния, организирана по случай 20-годишнината от създаването на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав”.

         На конференцията са поканени делегати и представители на дунавските общини, както и ключови национални и регионални институции, български и румънски партньори и медии.

         Мероприятието ще бъде открито от г-жа Цецка Цачева – Председател на Народното събрание и г-н Пламен Стоилов – Председател на АДО „Дунав” и Кмет на Община Русе.

         Част от темите, които ще бъдат предмет на дебати са свързани с:

-          Чуждестранните инвестиции в Дунавския регион и проект „Дунавски институт за мрежи за развитие и промотиране на чуждестранните инвестиции и позитивна регионална идентичност и образ”;

-          Инвестициите в Дунавския регион в контекста на Дунавската стратегия;

-          Икономическо развитие, инвестиции и местно самоуправление;

-          Ролята на Асоциацията на дунавските общини в развитието на региона и приоритетите за следващия програмен период.

В обсъждането на посочените теми участие ще вземат: г-жа Мария Кондрова – Изп.директор на АДО; арх.Белин Моллов – експерт; г-жа Йорданка Чобанова – Президентство на РБ; г-жа Юлия Йонева – МРРБ и г-н Николай Михайлов – Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Надявам се, с участието си в това мероприятие, да извлечем положителна полза, знания и умения, които да ни помогнат при решаване на въпросите, свързани с развитието на трансграничното сътрудничество и привличането на дългосрочни инвеститори в нашата община.

 

                                               Ивайло Вагенщайн

                                               Председател на ОбС-Оряхово

 

 

О  Т  Ч  Е  Т  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ  09.11.2011 Г. – 30.06.2012 Г.

 

Обяснение на отрицателен вот от общ. съветник Д-р Дилян Гуленов по Докладна  Вх.№267/23.05.2012

 

ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ   ОРЯХОВО   –   ОБЛАСТ   ВРАЦА

 

 

Уважаеми граждани на Община Оряхово,

 

Уведомяваме Ви, че в периода от 27.04.2012 г. – 02.05.2012 г. по покана на фирма за обучение и квалификация „Х-консулт” гр.София, председателят на Общинския съвет г-н Ивайло Вагенщайн ще участва в семинар на тема: „Правова рамка на местното самоуправление. Управление на административния процес. Управление на публичната дейност. Официален протокол при международни мероприятия”.    Семинарът ще се проведе в Израел, Тел Авив, с официално посещение в Кметство Йерусалим. На официалното посещение ще присъства депутатът от израелския парламент Наоми Зур.

На обучението ще присъстват 12 представители на общини от Република България.

Програмата на семинара съдържа следните теми:

  1. Правова рамка на местното самоуправление – общ преглед – основни европейски правови норми, както и български закони и нормативи във връзка с местното самоуправление.
  2. Управление на публичната дейност – маркетинг на публичната дейност, управление на взаимоотношенията с обществеността, управление на публични събития, управление на обществените поръчки, участие на структурите на гражданското общество в местното самоуправление и други.
  3. Управление на проекти, включително проекти във връзка с европейски фондове и програми.
  4. Координация на системи за социална сигурност.
  5. Управление на административния процес – планиране на административния процес, организиране и координиране – инструменти, форми и механизми на контрол на административния процес, управление на взаимодействията с общинския съвет – формиране на местен бюджет и други.
  6. Управление на риска при местната администрация – видове рискове на местно равнище, етапи на управление на риска, разработка на реактивни и превантивни мероприятия по управление на риска.

Лектори на семинара ще бъдат: Професор, д-р на философските науки, д-р по история Нако Стефанов – специалист по управление, Георги Попов – зав.отдел „Международна дейност и протокол” към Министерство на транспорта.

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ОРЯХОВО!!!

 

Възражение от  инж. Николай  Йорданов  Петранов- общински съветник

Отговор от  Ивайло  Вагенщайн- председател  на  общински съвет гр.Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020