Проекти на нормативни актове

Създадена на Събота, 22 Декември 2018

 

Наредба №6-проект

 

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет - 27.11.2019

 

ДОПЪЛНЕНИЕ НАРЕДБА 6 ТАКСА ЕЛ.КОЛЕЛО - 13.03.2019г.

Доклад и мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услугите  в община Оряхово

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО.

 

Приложение:   Проект на Наредба № 7 за управление на общинските пътища.

 

 

Проект-Наредба за управление на отпадъците 2013

Мотиви за приемане на Наредба 1 за осигуряване и опазване на обществения ред

Проект-Наредба за условията и реда за провеждане
на търгове и конкурси, за управление и разпореждане с общинско имущество

Проект-Наредба за устройство и управление на гробищните паркове на територията на град Оряхово и общината


Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024