Регистър разрешения за разкопаване- 2024 г.

Създадена на Четвъртък, 20 Юни 2024

Регистър

разрешения за разкопаване- 2024 г.

№/дата

Възложител/

Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/19.02.2024

ВиК – район Оряхово

С. Горни Вадин, ул.“Дунав“№8

23.02.2024 г.

№2/19.03.2024

ВиК – район Оряхово

С. Горни Вадин,

Ул. „ Леденика“ №36

25.03.2024 г.

№3/26.03.2024

ВиК – район Оряхово

С. Остров

Ул. „С. Румянцев“ № 8

02.04.2024 г.

№4/10.04.2024

ВиК – район Оряхово

С. Долни Вадин

Ул. „Хан Аспарух“

19.04.2024 г.

№5/15.04.2024

ВиК – район Оряхово

Гр. Оряхово

Ул. „Братя Миладинови“

22.04.2024 г.

№6/08.05.2024

ВиК – район Оряхово

С. Остров

Ул. „Витоша“ №13

17.05.2024г.

№7/04.06.2024

ВиК – район Оряхово

С. Селановци

Ул. „Скакуц“ №56

12.06.2024г.

№8/05.06.2024

ВиК – район Оряхово

С. Остров

Ул. „Димитър Трънчаров“

12.06.2024г.

№9/12.06.2024

ВиК – район Оряхово

С. Селановци

Ул. „Скакуц“

20.06.2024г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024