2024г. регистър допускания

Създадена на Четвъртък, 20 Юни 2024

    Допускане, разрешаване

създаването или изменения на подробен устройствен план

на територията на община Оряхово

2024 г.

 

Вид акт

, дата, издател

Наименование на разрешения за изработване ПУП за обект

Местонахождение

Възложител

1

Зап.№РД-08-3/25.01.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, обединяване на УПИ ХХ-749 и УПИ ХХІ-749 в квартал №360 на с.Селановци общ.Оряхово обл.Враца

с.Селановци

ул.”Скакуц“№87

Атанас Стоев Стоев

2

Зап.№РД-08-6/27.02.2024г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и54020.504.1941 УПИ І-1941 и УПИ ІІІ-1958 в квартал №157 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“

„Нортуест транс“

3

Зап.№РД-08-7/27.02.2024г.

За.Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на КПИИ за строеж на „Магазин“ в имот 501.2208 УПИ ХІ-2208 и имот 501.926 УПИ ХІІІ-926 в квартал 61 на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Ал.Стамболийски“

Десислав Ивков Руняшки

4

Зап.№РД-08-9/14.03.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и 70723.501.457 УПИ V-457 и п.и 70723.501.458 УПИ VІ-458 в квартал №349 на с.Селановци

с.Селановци

ул.”Скакуц“№64

Емил Маринов Цеков

5

Зап.№РД-08-12/25.03.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и 54020.504.1951 в квартал №169 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Арх.Димитър Цолов“

Община Оряхово

6

Зап.№РД-08-18/16.04.2024г. За

Кмет на Община Оряхово

Допускане изработване на ПУП-ПС за трасе кабелна линия 20kv попадаща в регулация п.и 54020.501.1638; 54020.501.1602; 54020.501.1601 и 54020.501.185   в квартал №120 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

 

„Мега Холд България“ООД

7

Зап.№РД-08-19/18.04.2024г.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и54020.502.1124 УПИ VІІІ-1124 и п.и54020.502.1125 УПИ ХVІ-1125 в квартал №70 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Алея на мира и дружбата“

Павлина Цветанова Дамянова

Атанас Цветков Туртански

8

Зап.№РД-08-25/18.06.2024г.За.

Кмет на Община Оряхово

Допускане изменение на ПУП-ПРЗ, п.и54020.502.1452 УПИ VІІ „За хотел, ресторант и паркинг“ в квартал №16 на гр.Оряхово

гр.Оряхово

ул.”Дунав“

Васил Светлозаров Василев

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024