РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

Създадена на Четвъртък, 13 Януари 2022

                                    

                     

                         

                                   РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2021г.

 

№/дата

Вид на строежа

Възложител

Планови данни

№1/12.02.2021г.

„ Фотоволтаична централа 30 kwp“, с.Долни Вадин, общ.Оряхово

„Яневи Мениджмънт Консулт“ ЕООД – управител Стоя Янева

С.Долни Вадин, общ.Оряхово

Ул.“Ропотамо“ №7

УПИ XVII-132,133, кв.38

№2/28.04.2021г

„КПИИ Складове за прикачна селскостопанска техника“

„Агрогеомет“ ЕООД

З-ще Селановци, м-ст „Дърварски път“

70723.393.63

№3/28.04.2021г.

„Външно електрозахранвене с кабели НН 1KW за „Филиал за спешна медицинска помощ“ гр.Оряхово

ЧЕЗ Разпределение България и община Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Панорамна“ №4-6

П.и 54020.501.616

№4/05.05.2021г.

„Склад за временно съхранение на селскостопанска продукция“- Южна промишлена зона“

„Агротехрем“ ООД

Гр.Оряхово,

Южна промишлена зона

УПИ I-1945, 1965, кв.165

№5/01.06.2021г.

„Масивна ограда“ с.Остров

Валя В.Луканова

С.Остров, УПИ VI-481, кв.42, община Оряхово

№6/07.06.2021г.

„ Инсталация за производство на ел.енергия до 30 kW към съществуваща сграда в урбанизирана територия“

„Сън Инвестмънт БГ“ с управител Радослав В.Владимиров

С.Селановци, УПИ XXII-1190, кв.366, община Оряхово

№7/22.06.2021г.

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа / ФВЕЦ/ с мощност до 30kw в с.Селановци

Детелин Минков Ангелов

С.Селановци,

УПИ XI-1179, кв.367

№8/30.06.2021г

„Фотоволтаична инсталация 30 kw“ върху прилежащ терен и сграда в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци,

УПИ ХХ-1657, кв.378

№9/06.07.2021г.

„ Масивен гараж“

Пламен Емилов Иванов

Гр.Оряхово

П.и.501.255, кв.102

№10/12.07.2021г.

„Фотоволтаична инсталация до 30 kv, върху прилежащ терен в с.Селановци

„Лумикс“ ООД- Нина Б.Христова-управител

С.Селановци

УПИ IV-1817, кв.300

№11/03.08.2021г.

КПИИ „Основен ремонт на сграда за кметство в с.Галово“

Община Оряхово

С.Галово

УПИ XV-432, кв.18

№12/03.08.2021г.

„Преустройство на входа на едноетажна масивна жилищна сграда“

Росен Жеков Добрев

С.Селановци

П.и 70723.501.182, кв.291

№13/24.08.2021г.

„Два броя гаражи за автомобили“

Александър Илиев Алеков

УПИ XXI- 1548.1552 кв. №268

С.Селановци

№14/09.09.2021г.

Фотоволтаична електрическа централа“ 80 KW

Винарска изба Оряхово ООД-Георги Диков

70723.391.14 местност Парцелите

 

№15/26.10.2021г.

„Игрална зала за хазартни игри“

ДИ СИ ВИ Комерс ООД

XXIII- 2207 кв.352 с.Селановци

№16/30.11.2021г.

КПИИ „Автомивка на самообслужване“

„А-Я Дени“ ЕООД

№54020.415.4

Гр.Оряхово

№17/21.12.2021г.

„Жилищна сграда“

„Винарна изба Оряхово“ ООД

№54020.102.1094 м. „Долни лозя“

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022