Регистър разрешения за разкопаване- 2021г.

Създадена на Четвъртък, 13 Януари 2022

Регистър

разрешения за разкопаване- 2021г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/15.01.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Летнишка“ №29

04.02.2021г.

№2/18.01.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“ /срещу бившата ЖП гара/

05.02.2021г.

№3/03.02.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

23.02.2021г.

№4/11.02.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав

26.02.2021г.

№5/22.02.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово,ул.“Арх.Д.Цолов/ от ул.“Хр.Смирненски към Врачанско шосе/

22.03.2021г.

№6/30.03.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Андрей Чапразов“

19.04.2021г.

№7/06.04.2021г.

ВиК- район Оряхово

С.Лесковец, ул.Хр.Ботев“

25.04.2021г.

№8/15.04.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, „В.Левски“/срещу ДСК/

04.05.2021г.

№9/27.04.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

17.05.2021г

№10/28.05.2021г

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Летнишка“ /срещу паметника на В.Левски“/

17.06.2021г.

№11/02.06.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Радецки“ /пред клуба/

22.06.2021г.

 

№12/28.06.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Л.Каравелов“

09.07.2021г.

№13/05.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Драгоман“ /срещу бензиностанцията/

25.07.2021г.

№14/06.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“22-ри септември“

26.07.2021г.

№15/08.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

С.Остров, ул.“Искър“

27.07.2021г.

№16/09.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

29.07.2021г.

№17/22.07.2021г.

ВиК- район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Йордан Йонов“ №5

09.08.2021г.

№18/05.08.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Климент Охридски“

25.08.2021г.

№19/12.08.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Христо Смирненски“

17.08.2021г.

№20/20.08.2021г.

ВиК - райн Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Сливнишка“

31.08.2021г.

21/08.09.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“22-ри Септември“

21.09.2021г.

№22/13.09.2021г.

ВиК – район Оряхово

С.Остров, ул.“Волга“

16.09.2021г.

№23/03.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул. „Христо Смирненски“

09.11.2021г.

№24/08.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Дунав“

12.11.2021г.

№25/29.11.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Драгоман“

03.12.2021г.

№26/29.12.2021г.

ВиК – район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Цолов“

14.01.2022г.

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022