Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2018 г.

Създадена на Петък, 23 Февруари 2018

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/25.01.2018г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.”Драгоман” №28

06.02.2018г.

№2//26.01.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

ул.Димитър Благоев”

13.02.2018г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018