ПП-7/2015
ОП-5/2015
ОП-4/2015
ПП-6/2015
ПП-5/2015
ПП-4/2015
ОП-3/2015
ОП-2/2015
ПП-3/2015
ПП-2/2015
ОП-1/2015
ПП-1/2015
ПП-1 ОУ ,,Н.Й.Вапцаров‘‘
ПП-12
ПП-11
Договор № 05614
ПП-10
„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Оряхово”
„Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Оряхово”
„Доставка на строителни материали за нуждите на община Оряхово – 2014 г.” с 4 обособени позиции: I. Материали; II. Плочки и бордюри; III. Други материали; IV. Инструменти;
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023