bdswisserfahrung.npage.de

Обява за обществена поръчка-4/2016

Обществена поръчка  по реда на Глава двадесет и шеста, чл.187 и сл. от ЗОП с предмет: "Извършване на текущ ремонт на ул. "Дунав" в с.Лесковец, общ. Оряхово"

Прочети още...

Sunday the 23rd. Община Оряхово. Всички права запазени!