Обява за обществена поръчка - 10/2017

Създадена на Четвъртък, 09 Ноември 2017

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за 2017/2018 г.“ по 6 /шест/ обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населените места с.Долни Вадин и с.Горни Вадин“;

Обособена позиция №2: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населеното място с.Остров“;

Обособена позиция №3: „Зимно поддържане и снегопочистване на път път VRC 1129 /от път III-306 с. Селановци до път II-11(моста) с. Галово/ и улична пътна мрежа в с. Галово;

Обособена позиция №4:Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в с. Селановци;

Обособена позиция №5:Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в гр. Оряхово”;

Обособена позиция №6: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в с. Лесковец”.

Обява и документация/09.11.2017 г.

Образци/09.11.2017 г.

Информация за публикувана обява/09.11.2017 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти/17.11.2017 г.

Протокол/29.11.2017 г.

Съобщение/30.11.2017 г.

Договор /Обособена позиция №2/02.01.2018 г.

Договор /Обособена позиция №3/02.01.2018 г.

Договор /Обособена позиция №4/02.01.2018 г.

Договор /Обособена позиция №5/02.01.2018 г.

Договор /Обособена позиция №6/02.01.2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024